Tel. 0297-293737   |   info@sitesoft.nl
HOME OVER ONS PRODUCTEN PORTFOLIO CONTACT SITE MAP
 
PRIVACY

Inleiding
Sitesoft heeft de privacy van haar klanten in een hoog vaandel staan en hanteert een duidelijk en strikt privacy beleid. Het privacy beleid bepaalt uitgebreid hoe Sitesoft omgaan met de gegevens van haar klanten en wat de klanten kunnen doen als zij bepaalde informatie niet wensen te ontvangen of te verstrekken. Het is daarom dat zij haar klanten hierover informeren.
Wat wordt verstaan onder Persoonlijk informatie van de Klant:

Persoons- en Verkeersgegevens
Wanneer u abonnee wordt van Sitesoft dient u gegevens te verstrekken zoals naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, rekeningnummer enz. Het betreft Persoonsgegevens die Sitesoft nodig heeft voor het registreren en factureren van uw abonnement.
Tijdens het gebruik van de diensten registreert Sitesoft de verkeersgegevens zoals de soort verbinding, telefoonnummer, IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Verkeersgegevens worden gebruikt voor de facturatie, uitvoering en de verbetering van de diensten, het opsporen en oplossen van problemen en storingen, plannen van netwerk capaciteit, het voorkomen van misbruik enz.. Deze gegevens worden gegenereerd door de systemen en/of netwerken van Sitesoft.

Account- en productgegevens
Tijdens de registratie van een abonnement of dienst wordt aan u een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen. Sitesoft zal deze gegevens registreren omdat deze gegevens de toegang bieden tot de diensten van Sitesoft.

Profielgegevens
Ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van de diensten en services stelt Sitesoft klanten profielen op die worden samengesteld aan de hand van het internetgebruik van de klant en de vragen die de klant beantwoordt bij de aanvraag van een abonnement of dienst.

Cookies
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die enkele unieke gegevens bevatten die vanaf een website naar uw browser worden gestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Elke website op internet kan een cookie naar uw browser sturen. Sitesoft maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u sneller en gemakkelijker kunt surfen en soms om onderzoek te doen met als reden de content en diensten van Sitesoft te verbeteren. De techniek van cookies is een zeer gangbare manier van optimaliseren van communicatie en internetverkeer. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt deze instellingen wijzigen. Raadpleeg hiervoor de handleiding of het helpmenu van uw browser.

E-mail
Sitesoft zal geen kennis nemen van de inhoud van e-mailberichten van haar klanten. De technische afdelingen van Sitesoft kan zich toegang verschaffen tot de e-mailservers van Commit 2 OS waarop uw e-mail verkeer wordt afgehandeld. Medewerkers mogen e-mailverkeer evenwel niet lezen.

Sitesoft en uw privacy
De persoonlijke informatie die Sitesoft verzamelt van haar klanten is eigendom van Sitesoft en wordt uiterst vertrouwelijk behandelt en slechts gebruikt voor de eigen dienstverlening van Sitesoft. Sitesoft leeft daarbij toepasselijk de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na. Sitesoft doet er alles aan om de gegevens met de meest mogelijk zorg te beveiligen en bewaren.

Wat is de reden dat Sitesoft bepaalde informatie verzamelt
Voor het aanbieden van de diensten en producten maakt Sitesoft gebruik van uw persoonlijke informatie.
Sitesoft streeft er bovendien naar beste en snelste diensten te leveren en deze diensten continue te optimaliseren om te voldoen aan de verwachtingen van haar Klanten. Door het verzamelen van informatie brengen wij voortdurend de interesses van onze klanten in kaart en kunnen wij het dienstenpakket en informatie aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de klant. Hierbij kunt u denken aan:

- Het aanbieden van de Sitesoft Nieuwsbrief;
- Het verbeteren en ontwikkelen van de producten en diensten;
- Het aanbieden van nieuwe diensten en producten;
- Het uitbreiden van de websites van Sitesoft;
- Het verschaffen van informatie afgestemd op de voorkeuren van de gebruikers.

Ten behoeve van de verbetering en de uitbreiding van de diensten en ten behoeve van marktonderzoek verwerkt Sitesoft uw persoonlijke informatie. Het gebruik van de persoonlijke informatie voor dit doel geschiedt altijd zodanig dat de informatie niet is te herleiden naar personen of persoonlijke navigatie informatie.

Sitesoft zal de persoonlijke informatie van de klant niet verkopen, verhuren of afgeven aan derden, tenzij Sitesoft hiertoe is verplicht krachtens een door een bevoegde autoriteit gegeven last en/of bevel of op grond van geldende wet-, regelgeving of jurisprudentie of in het geval de klant toestemming heeft gegeven dat persoonlijke informatie kan worden afgegeven aan derden.